LinkWatch

Innovativ välfärdsteknologi för moderna och personliga vårdsystem

Smarta produkter för egenvård

LinkWatch utvecklar och marknadsför ehälsoprodukter som effektiviserar vårdprocessen och ökar livskvaliteten för äldre och kroniskt sjuka patienter

webhome

Vivian EsquiviasHem