Detta är en demo av LinkWatch-portalen. Mätningarna görs hemifrån regelbundet varje dag via en app eller dator och lagras i LinkWatch. Därifrån kan sedan kan olika diagram skapas, beroende på hur man vill följa upp mätningarna. I nedanstående exempel hämtas absolut senaste mätningar för olika hälsoparametrar. Klicka i menyn “MyLinkWatch” ovan om du vill se historiska diagram över olika parametrar. Tack vare sin öppenhet kan LinkWatch enkelt integreras i befintliga portaler och vårdsystem när patienten och vårdpersonalen behöver dela hälsodata.

linkwatchdevices

LinkWatch Demo

Your latest measurements

Peter RosengrenMy LinkWatch