Detta är en demo av LinkWatch-portalen. Mätningarna görs hemifrån regelbundet varje dag via en app eller dator och lagras i LinkWatch. Därifrån kan sedan kan olika diagram skapas, beroende på hur man vill följa upp mätningarna. Du kan byta period och summeringar genom att välja i listboxen. I högerkolumnen är exempel på råd och rekommendationer som vårdpersonalen kan förmedla till patienten. Tack vare sin öppenhet kan LinkWatch enkelt integreras i befintliga portaler och vårdsystem när patienten och vårdpersonalen behöver dela hälsodata.

linkwatchdevices

LinkWatch Demo

Visa en graf över :FEV1 is the volume of air that can forcibly be blown out in one second, after full inspiration. Average values for FEV1 in healthy people depend mainly on sex and age. If you are a male with length 180 cm, the normal values goes from 4,62 (20 years old) down to 3,52 (70 years old). Values of between 80% and 120% of the average value are considered normal. Predicted normal values for FEV1 can be calculated online and depend on age, sex, height, mass and ethnicity as well as the research study that they are based on.

Peak expiratory flow (PEF) is the maximal flow (or speed) achieved during the maximally forced expiration initiated at full inspiration, measured in liters per minute or in liters per second. The normal PEF values is dependent on sex and age. Males 35 years old and with length 180 cm normally have PEF around 11 liters/s and if 70 years old around 9 liters/s.

Stefan PaulssonMy Lung Capacity