Detta är en demo av LinkWatch-portalen. Mätningarna görs hemifrån regelbundet varje dag via en app eller dator och lagras i LinkWatch. Därifrån kan sedan kan olika diagram skapas, beroende på hur man vill följa upp mätningarna. Du kan byta period och summeringar genom att välja i listboxen. I högerkolumnen är exempel på råd och rekommendationer som vårdpersonalen kan förmedla till patienten. Tack vare sin öppenhet kan LinkWatch enkelt integreras i befintliga portaler och vårdsystem när patienten och vårdpersonalen behöver dela hälsodata.

linkwatchdevices

LinkWatch Demo

Visa en graf över :To provide enough fuel (energy) for every cell in the body to work properly, a constant supply of glucose keeps circulating round in the blood. The level of glucose needs to be controlled carefully. Too little glucose can make you feel very unwell (hypoglycaemia). Too much glucose can eventually cause health problems (for example, it can damage your eyes).

A level between 4 and 7 millimoles of glucose per litre of blood (4-7 mmol/L) before meals means your blood glucose is under good control. A test below 4 mmol/L may make you feel unwell (Hypo). A level above 7 mmol/L before a meal is known as hyperglycaemia and can cause health problems in the long term.

Target Blood Sugar should always be less than 10mmol/L

Peter RosengrenMy Blood Glucose