Detta är en demo av LinkWatch-portalen. Mätningarna görs hemifrån regelbundet varje dag via en app eller dator och lagras i LinkWatch. Därifrån kan sedan kan olika diagram skapas, beroende på hur man vill följa upp mätningarna. Du kan byta period och summeringar genom att välja i listboxen. I högerkolumnen är exempel på råd och rekommendationer som vårdpersonalen kan förmedla till patienten. Tack vare sin öppenhet kan LinkWatch enkelt integreras i befintliga portaler och vårdsystem när patienten och vårdpersonalen behöver dela hälsodata.

linkwatchdevices

LinkWatch Demo

Visa en graf över :Research has shown that controlling blood pressure is at least as important in diabetes as controlling blood sugar.

High blood pressure can be lowered by stopping smoking, losing excess weight, regular exercise and avoiding added salt in the diet. There are also many medications available for lowering blood pressure.

Target blood pressure should be less than 130/80.

Peter RosengrenMy Bloodpressure