Detta är en demo av LinkWatch-portalen. Mätningarna görs hemifrån regelbundet varje dag via en app eller dator och lagras i LinkWatch. Därifrån kan sedan kan olika diagram skapas, beroende på hur man vill följa upp mätningarna. Du kan byta period och summeringar genom att välja i listboxen. I högerkolumnen är exempel på råd och rekommendationer som vårdpersonalen kan förmedla till patienten. Tack vare sin öppenhet kan LinkWatch enkelt integreras i befintliga portaler och vårdsystem när patienten och vårdpersonalen behöver dela hälsodata.

linkwatchdevices

LinkWatch Demo

Visa en graf över :Pulse rate, beats per minute (BPM), differs very much from person to person.

Stefan PaulssonMy Pulse