LinkWatch Home Care

Effektivare vård på patienternas villkor

generationLinkWatch HomeCare är en flexibel lösning som stödjer egenvård och låter patienter med kroniska sjukdomar sköta en del av vårdprocessen själva i hemmet. På så vis kan vårdorganisationen avlastas då återkommande och rutinmässiga mätningar av hälsoparameter sköts av patienten. Patienter med kroniska sjukdomar drabbas ofta av följdsjukdomar och problem som övervikt, högt blodtryck, hjärt- och lungproblem, minskad syresättning i blodet, demens. Varje patients sjukdomsbild är unik och monitoreringen måste anpassas individuellt för att bli effektiv.

LinkWatch HomeCare stödjer självskattningsformulär, kontinerlig aktivitestmätning och mätning av vitala värden med medicinsk apparat. Vårdpersonalen skapar en individuellt anpassade hälso- och monitoreringsplan för patienten. Där anges vilka mätningar som ska göras, ofta självskattning ske ske och mål för daglig aktivitet. Möjlighet finns att komplettera med medicineringsinstruktioner. En intelligent digital assistent hjälper sedan patienten att följa planen. På så vis säkerställs att korrekt och relevant data skapas för vårdorganisationen.

LinkWatch HomeCare det möjligt för vårdorganisationen att utrusta en patient med en personligt anpassad uppsättning medicinska mätapparater som de enkelt använder hemma. Patienten hanterar sina egna data som överförs automatiskt och säkert till vårdorganisationen för övervakning och analys. Utifrån sina egna förutsättningar kan patienten utrustas med dator, pekskärm, surfplatta eller mobiltelefon för kommunikation med vården.

Insamlade data från enheter skickas via mobiltelefon krypterat till de vårdorganisationen, där vårdpersonalen kan komma åt dem. Inga speciella hårdvarulösningar med krångliga gateways behövs. Uppgifter som skall godkännas innan överföring visas upp på skärmen för patienten, som godkänner och får en bekräftelse av att data överförts.

linkwatch-products-2
LinkWatch HomeCare kommunicerar via trådlös teknik som Bluetooth eller NFC (Near Field Communication). Nya mätenheter ansluts automatiskt. LinkWatch HomeCare stödjer Continua/PCHA-standarden för anslutning och kommunikation med medicinska mätapparater och för dataöverföring till vårdsystem.

LinkWatch HomeCare kan samla patientdata från en mängd olika medicinska enheter i hemmet, och mäta en mängd olika hälsoparametrar:

homecare

  • Blodtrycksmätare. t ex A&D Medical UA-767PBT-C. (Bluetooth)
  • Våg, t ex A&D Medical UC-321PBT-C. (Bluetooth)
  • Blodsockermätare, t ex Bayer Contour NEXT/Contour XT/Contour NEXT USB/Contour USB
  • Aktivitetsmätare t ex FitBit
  • Syresättningsmätare. tex Nonin Onyx II 9560 (Bluetooth)
Vivian EsquiviasLinkWatch HomeCare